Disclaimer

Disclaimer


Ventilatie Techniek Brabant B.V. (Kamer van Koophandel, Eindhoven: 71048456), verleent u hierbij toegang tot www.ventilatietechniekbrabant.nl en www.vanderputtenluchtkanalen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. VTB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van VTB. Offertes worden aangeboden per e-mail, via de e-mailadressen info@ventilatietechniekbrabant.nl, mario@ventilatietechniekbrabant.nl (Mario van der Putten), ben@ventilatietechniekbrabant.nl (Ben Willekens) en rianne@ventilatietechniekbrabant.nl (Rianne van der Putten).

Beperkte aansprakelijkheid
VTB spant zich in om de inhoud van www.ventilatietechniekbrabant.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.ventilatietechniekbrabant.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VTB. In het bijzonder zijn alle eventueel genoemde prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (zoals beelden, logo en teksten) liggen bij VTB. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VTB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Voor informatie of vragen over beeldgebruik kunt u een e-mail sturen naar rianne@ventilatietechniekbrabant.nl t.a.v. mevrouw Rianne van der Putten (office manager, aanwezig ma t/m wo).

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is voor het laatst beoordeeld/gewijzigd op 12 mei 2020.